Az igazi mátka


 

Réges-régen, amikor még a kő is légy volt, él egy szegény ember. Egy szál fia volt, az is olyan teddide-teddoda legény, hogy az apjának eleget főtt a feje miatta. Azt gondolta egyszer:
- Asszony kellene a málé fiam mellé, ügyes, dolgos, takaros, aki egy kicsit helyrebillentené az eszét.
Hanem ilyen asszonynak való csak nem akadt a környéken.

Telt múlt az idő. egy nap aztán odaadott a fiának egy rézpénzt, és azt mondta neki:
- Eredj el fiam, a vásárba, vegyél nekünk ezen a pénzen élelmet, a tehénnek takarmányt, a tyúkoknak szemet.
Magában pedig azt gondolta:
- Hátha megokosodott azóta a fiam, lássuk hogyan boldogul!

Ment a legény a vásárba, nézegette a portékát. Akkor látta, hogy egy rézpénzért csak egyféle dolgot adnak: vagy élelmet, vagy takarmányt, vagy szemet. Törte a fejét, vakarta a füle tövét, nem tudta, mitévő legyen.
Arra haladt egy lány, vízért ment a kútra. Odaszólt a legénynek:
- Hát neked meg semmi dolgod? Mit álldogálsz itt, mintha földbe nőttél volna?
- Nagy dologban járok én - felelte a legény. - De meg kell előbb fontolnom alaposan.
- Aztán mi az a nagy dolog?
- Egy rézpénzt adott az apám, vegyek rajta nekünk élelmet, a tehénnek takarmányt, a tyúkoknak szemet. De ezen a pénzen nem adnak mind a hármat, csak egyfélét. Most aztán nem tudom, melyiket vegyem meg a három közül. Ezen töprenkedem.
- Megmondom én mitévő légy! - szólt szívesen a leány. - végy egy dinnyét, épp egy rézpénz az ára. A húsa magatoknak eleség, a magja szem a tyúkoknak, a héja takarmány a tehénnek.

Megörült a legény, úgy tett, ahogy a leány tanácsolta. Megvette a rézpénzen a dinnyét, vitte haza.
Azt mondja az apja:
- Bölcsebben nem is tehettél volna, édes fiam! Neked jutott eszedbe, vagy tanácsolta valaki?
- Úgy volt az, apám, hogy találkoztam egy lánnyal.
És elmondta neki rendre, hogy s mint segítette ki jó tanáccsal az eszes lány.

Megörült a legény apja, az gondolta:
- Meglelte a málé fiam a szerencséjét! Ez lesz az igazi matka.
Kérőket is küldött mindjárt a leány házához. Csak azt nem tudjuk, hogy hozzáment-e végül az eszes hajadon ilyen málé legényhez.