Végtelen mese

 

Valamikor réges-régen élt egy nagyon gazdag, gőgös, büszke király. Kitalálta, hogy ő nagyon szeretne mesét hallgatni.
Kihirdette az egész birodalmában, hogyha lenne valaki, aki neki három évig egyhúztomba mesél, annak adja feli birodalmát.
- De jó gondolják meg, mert aki nem tud három évig mesélni, a vár falánál karóba húzatom a fejit!
Sokan vágyódtak a feli birodalomra: grófok, hercegek, nagyobb urak sokan mentek szerencsét próbálni. Úgy érezték, tudnak mesélni, de bizony még a legügyesebb se vitte két-három hónaptól tovább.
A király meg nem kegyelmezett senkinek, irgalmatlanul levágatta mindnek a fejit, a vár falához nagy karókra szurkáltatta.
Majd egy szegény embernek vót egy idősebb fia, nagyon ravasz fiú vót. Azt mondja:
- Édesapám, elmenek én, mesélek a királynak.
- Hova mennél, gyerek? Nézzél csak a vár falára, hány ember feje szárad ott! Sehova ne menj!
A gyerek mégis elment, jelentkezett a királynál.
- Fölséges királyom, életem-halálom kezedbe ajánlom, jöttem jelentkezni, mert nagyon hosszú mesét tudok mondani.
- Három évig is eltart, te gyerek?
- Harminchárom évig is felséges királyom.
- No jó, feli birodalmam megkapod, ha valóban tudsz három évig mesélni. No, kezdheted is, gyere be!
A legény bement, leült, mindjárt hozzáfogott:
- Hej, valahol nagyon régen hallottam én hírét, hogy olyan nagy magtárt építettek, aminek egy métertől is szélesebb vót a fala. Azt a magtárt meg telitőtötték búzával. Egy kis hangya észrevette. Fúrt, fúrt, fúrt, fúrta a falat, fúrta, fúrta.
- Hagyd már abba, te gyerek!
- Hát, fölséges királyom, azt a nagy vastag falat olyan hamar nem lehet kifúrni. Fúrta a kis hangya, fúrta, fúrta.
- Hagyd abba, gyerek, inkább egy évet elengedek. Mondd tovább!
- Mikor kifúrta, bebújt, felvett egy szem búzát, kibújt, vitte a hangyabolyhoz. Ment vissza, bebújt, felvett egy másik szemet, kibújt, vitte a hangyaboly alá. Bebújt, felvett egy harmadik szemet, kibújt, vitte a hangyaboly alá.
- Hagyd abba! Látom, hogy csalafinta gyerekkel van dolgom. Ne mesélj tovább, inkább megkapod a feli birodalmam!
Így gazdagodott meg a legény. Üzent az édesapjának, az is eljött hozzá lakni. Így ők lettek az urak.